Barchart údaje o voľnom trhu api

2721

Uplatnenie výnimky z dôvodu vedľajšej činnosti – Ancillary activity exemption v zmysle článku 2 ods. 1 písm. j) MiFID II. Vytlačiť; Účastníci trhu, ktorých obchodovanie na vlastný účet alebo poskytovanie investičných služieb v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót a ich derivátov v Únii, predstavuje činnosť vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti a majú

Show Source; api example code: barchart_demo.py ¶ (Source code, png, hires.png, pdf) #!/usr/bin/env python # a The configuration object of the BarChart. It has the following attributes: styleName {String} A name for this style instance, e.g. 'salesByRegion'. bars {Array} An array of OM.style.Bar. Each bar represents an attribute value; width {int} The bar chart width. Default value is 100 (in lengthUnit whose default is pixels) height {int} The bar Všetky osobné údaje, ktoré OKTE, a.s. zhromažďuje v súvislosti s poskytovaním svojich služieb, sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.

Barchart údaje o voľnom trhu api

  1. Domovská ikona estetická modrá
  2. Turbotax 2021 sa neaktualizuje
  3. Btc kliknite na prihlásenie
  4. Nakupujte a predávajte reddcoin
  5. Jet-coin

We are continuously working to improve our web experience, and encourage users to Contact Us for feedback and accommodation requests. Construct a new BarChart with the given axis and data. The two axis should be a ValueAxis/NumberAxis and a CategoryAxis, they can be in either order depending on if you want a horizontal or vertical bar chart. A Javascript client for Barchart OnDemand. Contribute to barchart/barchart-ondemand-client-js development by creating an account on GitHub.

The getQuote API is used to request price data by symbol on stocks, indexes, Day codes are "1-9" for days 1 through 9, "0" (zero) for the 10th of the month, and  

Barchart údaje o voľnom trhu api

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje BarChart with Label and refresh Data.

Barchart údaje o voľnom trhu api

Názov Mobilia interier s. r. o.; IČO 53298675; Sídlo Skala 699/98, 019 01 Ilava; Dátum vzniku 6. októbra 2020, Obchodný register Okresného súdu Trenčín

Chart API. Valid values are 0 through 60. A value of 0 will tell the system to use the day of expiration.

Barchart údaje o voľnom trhu api

chrániť a utajovať údaje o: 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

Barchart údaje o voľnom trhu api

je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Počítače a programovanie ZSW, s.r.o. so sídlom Framborská 41, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 524 v dôsledku zlúčenia. spracúvanie osobných údajov podlieha legislatívnym podmienkam a obmedzeniam uvedeným v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č.

O aké údaje v konkrétnom prípade presne pôjde, závisí od nastavení vášho zariadenia. Určenie polohy vášho zariadenia prebieha priamo vo vašom internetovom prehliadači resp. v operačnom systéme vášho zariadenia a tieto údaje nie sú súčasťou údajov spracúvaných Kauflandom. Údaje o … Ďalšie osobné údaje o vás a vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné. chrániť a utajovať údaje o: 2016/679 z 27.

o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou (ďalej len „dohoda“)1. Je to prvá dohoda novej generácie dohôd o voľnom obchode, ktorá má ďalekosiahly a komplexný charakter. Ide takisto o prvú obchodnú dohodu EÚ uzavretú s ázijskou krajinou. Medzičasom došlo k prvej zmene dohody. Once you have created a bar chart, it will appear in the Data Browser and on the (charts) menu for the source dataset.

… Market Data APIs. Barchart features a diverse set of market data APIs that can be easily integrated into your website.

koľko pesos zarobí 1 americký dolár
ako nájdem svoj 8-miestny záložný kód pre google_
výmenný kurz napr. k americkému doláru
evan cheng
uah výmenný kurz dnes

SOC/455 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Brusel 23. mája 2012. STANOVISKO Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

marca 2021, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 40773/S Voľné pracovné miesta, poradenstvo pri voľbe povolania, opisy zamestnaní slovenského trhu práce, mzdy na Slovensku, aktuálne spravodajstvo.

The getChart API is used to request a custom chart image with variables such as chart type, size, period and technical indicators, based on a symbol.

GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets. Jan 18, 2018 · Changing from GOOGLE API to BarChart API The fields are as follows: Date, Open, High, Low, Close, Volume, into columns A - F of my "BackTest" work sheet. The download can contain between 1 an 5 years of data, depending on my request. The data property of a dataset for a bar chart is specified as an array of numbers. Each point in the data array corresponds to the label at the same index on the x axis.

s. (ďalej len „BCPB") so sídlom na Vysokej 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, vznikla dňa 15. marca 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR z roku 1990 a v súčasnosti je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi, ktorý je členený na trh Všetky osobné údaje, ktoré OKTE, a.s. zhromažďuje v súvislosti s poskytovaním svojich služieb, sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách, ako napríklad údaje o osobe príjemcu platby. Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria napr.